Super Diesel Aditiv Zimní 500ml - přísada do nafty

 
Tip Efekt lupa
  • 1 z 3
 

Celoroční přísada do nafty - Zimní - Balení 500 ml

Dostupnost Skladem
Běžná cena 280 Kč
Ušetříte 107 Kč (–38 %)
Cena 209 Kč včetně DPH
173 Kč / ks    
Kód produktu 192
Značka Vif
Kategorie Přísady do paliva
Záruka 2 roky
 

Super Diesel Aditiv -Zimní Celoroční přísada do nafty - Zimní - Balení 500 ml

Charakteristika a použžití:

       Zimní multifunkční je přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

       Dokonale chrání palivové čerpadlo před poškozením, udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

       Prodlužuje životnost palivového systému.

       Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období.

       Obsahuje tzv. depresant, který snižuje bod tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách až o 5°C.

       Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru.

       Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

 

Doporučené dávkování a návod použití:

       Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádržže automobilu před tankováním.

 

Bezpečnostní označení a první pomoc:

Xn        Zdraví škodlivý

R20/21  Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R36/38  Drᾞdí oči a kůži

R40      Možžné nebezpečí nevratných účinků

R44            Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R65      Zdraví škodlivý: při požžití můžže vyvolat poškození plic

S2            Uchovávejte mimo dosah dětí

S15      Chraňte před teplem

S23            Nevdechujte výpary

S24/25  Zamezte styku s kůžží a očima

S26      Při zasažžení očí okamžžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

       Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.

       Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid a nechat chodit.

       Při styku s kůžži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.

       Při zasažžení očí vypláchnout vodou.

       Při požžití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.